VI HAR MOD TIL AT KRÆVE VISIONER UDLEVET I BYGGEPROJEKTET

Med Linear Construction Management som sparringspartner på projektet får du et byggefagligt medspil med hands-on erfaring fra alle byggeriets faser og fag.

Vi ved at det rigtige for at skabe en velkørende byggeproces, er et solidt forarbejde i form af grundig planlægning og den nødvendige ledelse.

Derfor stiller vi op med erfaren byggeteknisk ledelse, arbejdsmiljøkoordinering og den den ekspertise der i øvrigt kræves for at gennemføre et projekt af enhver størrelse fra idé til aflevering og ikke mindst indenfor de tidsmæssige og økonomiske rammer.

BYGGERI HANDLER IKKE OM MURSTEN, DET HANDLER OM MENNESKER

Vi skaber værdi for Bygherre
Vores mangeårige erfaring fra branchen taler sit tydelige sprog – årsagen til forsinkelser og økonomiske tab findes ofte i menneskelige faktorer; dårlig planlægning, manglende ledelse og styring, manglende koordinering, kommunikation og tillid. Derudover kommer modstridende interesser fra projektets forskellige faglige ressourcer.

Det hele starter med at få placeret bygherren i førersædet. Her formår vi at sætte de rigtige kompetencer ind på det rette tidspunkt. Dette, kombineret med villighed og motivation til at skabe et fælles projekt med tværfaglige indsatser, skaber de bedste resultater og tilfører således bygherren mest værdi til projektet.

“Vi går forrest i udviklingen af nye samarbejder ved at nytænke bygherrerådgiverens rolle. Vi sætter bygherre i førersædet og samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige byggeprojekt.”