VI HAR MOD TIL AT KRÆVE VISIONER UDLEVET I BYGGEPROJEKTET

Med Linear Construction Management som sparringspartner på projektet får du et byggefagligt medspil med hands-on erfaring fra alle byggeriets faser og fag.

Vi ved at det rigtige for at skabe en velkørende byggeproces er et solidt forarbejde i form af grundig planlægning og den nødvendige ledelse.

Derfor stiller vi gerne op med den nødvendige byggetekniske ledelse, arbejdsmiljøkoordinering for at gennemfører projektet indenfor de tidsmæssige og økonomiske rammer, der både er nødvendige for at gennemføre et byggeri fra idé til aflevering og som sætter bygherren sikkert til rette i førersædet.

BYGGERI HANDLER IKKE OM MURSTEN, DET HANDLER OM MENNESKER

Vi skaber værdi for Bygherre
Vores mangeårig erfaring fra branchen taler sit tydelige sprog – årsagen til forsinkelser og økonomiske tab findes ofte i menneskelige faktorer; dårlig planlægning, manglende ledelse og styring, manglende koordinering, kommunikation og manglende tillid. Derudover kommer modstridende interesser fra projektets forskellige faglige ressourcer.

Det hele starter med at placere bygherren i førersædet, og her formår vi at sætte de rigtige kompetencer ind på det rette tidpunkt kombineret med villighed og motivation til at skabe et fælles projekt med tværfaglige indsatser, så skabes de bedste resultater og det tilfører bygherren mest værdi til projektet.

“Vi går forrest i udviklingen af nye samarbejder ved at nytænke bygherrerådgiverens rolle. Vi sætter bygherre i førersædet og samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige byggeprojekt.”