Client Construction

 • Bygherrerådgivning
 • Bygherresparring
 • Projekteringsledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering, AMK-P
 • Entreprenørgranskning
 • Bygbarhedsgranskning
 • Claims Management
 • Økonomistyring
 • Kontraktforhandlinger
 • IKT-ledelse
client-construction-drawing
exacatorworking

Construction Management

 • Byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering, AMK-B
 • Afleveringsforretning
 • Tidsplanlægning
 • Oparbejdet værdi via S-kurver
 • Lean Construction
 • Byggepladslogistik
 • Claims Management
 • Økonomistyring
 • Kontraktforhandlinger
 • IKT-ledelse

DE RIGTIGE KOMPETENCER PÅ DET RETTE TIDSPUNKT

En optimeret og samarbejdende organisering

Vi arbejder med udfordringerne der ligger i organisering og koordinering af grænseflader mellem byggetekniske fagfolk.

Rammerne for at skabe det mest bygbare projekt.

Vi holder allerede fra starten fokus på en risikofri og en optimeret udførelsesperiode, på tværs af fag.

Få entreprenørkompetencer fra start

Det optimerer og skaber det mest bygbare projekt, bedre samarbejde og reducerer udførelsesomkostningerne.

Skaber et fælles projekt

Klar kommunikation, fokus på tid, økonomi, sikkerhed og bygbarhed får projektet sikkert i mål.

FÅ DIT BYGGEPROJEKT SIKKERT I MÅL

Vi sætter bygherre i førersædet, så bygherren får et byggeprojekt til den rette tid, rette pris og i rette kvalitet.

 • Risikoafdækning der giver bygbarhed og beslutningsgrundlag.
 • Skarpt fokus på styring af tid, økonomi og kvalitet.
 • Vi yder altid en uvildig rådgivning.
 • Din sparringspartner gennem alle byggeriets faser.
 • Du får et solidt beslutningsgrundlag.
 • Vi hjælper dig med at gøre dit projekt bygbart fra start.
 • Granskning der skaber afklaring og hindrer ubehagelige overraskelser.